График на дейностите по приемането на ученици

 

плакат vlojka (1) vlojka2 (2)

 

 

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ:

ПГД „Иван Вазов“ приема и ученици в 10 и 11 клас след полагане на приравнителни изпити по специалностите:

  • Дърворезбарство – дневна форма на обучение;
  • Мебелно производство – задочна форма на обучение;
  • Тапицерство и декораторство – задочна форма на обучение;

Броят на приравнителните изпити се определя съгласно действащите училищни учебни планове.