График на дейностите по приемането на

ученици за учебната 2018/2019 година

 

davБез име2 Без име3

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ:

ПГД „Иван Вазов“ приема и ученици в IX , X  и XI клас след полагане на приравнителни изпити по специалностите:

  • Дърворезбарство – дневна форма на обучение;
  • Организация и технология на фризьорските услуги – дневна форма на обучение;
  • Фризьорство – дневна форма на обучение;
  • Мебелно производство – дневна и задочна форма на обучение;
  • Тапицерство и декораторство – задочна форма на обучение;

Броят на приравнителните изпити се определя съгласно действащите училищни учебни планове.