СПЕЦИАЛНОСТ „ДЪРВОРЕЗБАРСТВО“
ПРОФЕСИЯ „ДЪРВОРЕЗБАР“

Дневна форма на обучение
Срок на обучение – 4 години

„ДЪРВОРЕЗБАТА НЕ Е САМО ЗАНАЯТ, НЕ Е САМО ИЗКУСТВО, ТЯ Е ПРОСТО СЪДБА.“

Дърворезбата е художествена обработка на дървесината чрез резбоване на различни декоративни мотиви и изображения.

Цел на обучението е да се подготвят специалисти, съчетали занаятчийски умения и сръчност в дърворезбарството, с отношение към дървото като творчески материал, с отношение към пространството – интериор и екстериор. Учениците се запознават практически с различни видове машини, инструменти, материали и работа с тях.

Пълният курс на обучение IХ – ХII клас дава възможност за придобиване на средно образование и втора степен на професионална квалификация по професията.

Завършилият тази специалност може да работи като:

 проектант и изпълнител на дърворезби;
 реставратор на изделия;
 дърворезбар в мебелни фирми;
 във фирми, занимаващи се с реставрация на обекти от дърворезба;

Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни фирми и за продължаване на обучението в колежи и висши училища.

СПЕЦИАЛНОСТ: “МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО”
ПРОФЕСИЯ: „ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО”

Задочна форма на обучение
Срок на обучение – 4 години

Специалност, която позволява неограничени възможности за реализация на младите хора. Придобитите знания и умения дават възможност за производство и монтаж на мебели; за работа в частни мебелни фирми, както и за стартиране на самостоятелен бизнес.

Пълният курс на обучение IХ – ХII клас дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията.

Завършилият тази специалност може да работи във:

 фирми за производство и монтаж на мебели;
 в мебелни магазини и шоурумове като консултанти.

Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни фирми и за продължаване обучението в колежи и висши училища.

СПЕЦИАЛНОСТ: “ТАПИЦЕРСТВО И ДЕКОРАТОРСТВО”
ПРОФЕСИЯ: „ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО”

Задочна форма на обучение
Срок на обучение – 4 години

Традиционна специалност, утвърдила своя авторитет през годините с подготовката на множество професионалисти,предпочитани кадри в мебелните фирми.Получените знания и умения са насочени към производство и ремонт на тапицирани мебели и към дейности по вътрешно обзавеждане и декорация.

Пълният курс на обучение IХ – ХII клас дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията.

Завършилият тази специалност може да работи във:

 фирми за производство на тапицирани мебели;
 фирми за ремонт на тапицирани мебели;
 в мебелни магазини и шоурумове като консултанти;
Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни фирми и за продължаване обучението в колежи и висши училища.